Windows event ID 53258 – MS DTC could not correctly process a DC Promotion/Demotion

Yeni bir Windows 2003/2008 domain controller kurup FSMO rollerini yeni server’a  aktardıktan sonra aşağıdaki gibi bir hata aldım.

Event Type:      Warning
Event Source:      MSDTC
Event Category:      SVC
Event ID:      53258
Date:            4/4/2010
Time:
User:            N/A
Description:
MS DTC could not correctly process a DC Promotion/Demotion event. MS DTC will continue to function and will use the existing security settings. Error Specifics: %1

Event Type:      Warning
Event Source:      MSDTC
Event Category:      SVC
Event ID:      53258
Date:            4/4/2010
Time:
User:            N/A
Description:
MS DTC could not correctly process a DC Promotion/Demotion event. MS DTC will continue to function and will use the existing security settings. Error Specifics: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9351, Pid: 5392
No Callstack, CmdLine: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe

bu uyarıları düzeltmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor.

Start -> Administrative Tools -> Component Services.

Ekran açıldıktan sonra Component Services -> Computers->My Computer
Sağ tık ?My Computer? ve Properties seçmeniz gerekiyor.

MSDTC Tab’ını açıp ?Security Configuration? butonu tıklanır. Ekran açıldıktan sonra ?OK? deyip çıkınız.

Daha sonra MSDTC servisini Stop butonuna basarak servisi durdurup yeniden “Start” butonuna basarak çalıştırırız.

Bu işlemi Sağ tık “My Computer” dedikten sonra “Stop MS DTC” ve “Start MS DTC” diyerek yapabiliriz.

yukarıdaki işlemlerden sonra uyarılar giderilmiş olur.
Eventviewer’dan baktığınızda aşağıdaki bilgileri göreceksinizdir.

Event Type: Information
Event Source: MSDTC Client
Event Category: SVC
Event ID: 4143
Date:  8/28/2012
Time:  11:59:15 AM
User:  N/A
Computer: XXXX
Description:
MS DTC has detected that a DC Promotion has happened since the last time the MS DTC service was started.

Event Type: Information
Event Source: MSDTC
Event Category: TM
Event ID: 4193
Date:  8/28/2012
Time:  12:01:15 PM
User:  N/A
Computer: XXXX
Description:
MS DTC started with the following settings (OFF = 0 and ON = 1):

  Security Configuration:
      Network Administration of Transactions = 0,
      Network Clients = 0,
      Inbound Distributed Transactions using Native MSDTC Protocol = 0,
      Outbound Distributed Transactions using Native MSDTC Protocol = 0,
      Transaction Internet Protocol (TIP) = 0,
      XA Transactions = 0
  Filtering Duplicate events = 1