Ubuntu Nagios PNP Eklentisi problemi

General Options:
————————- ——————-
Nagios user/group: nagios nagios
Install directory: /usr/local/pnp4nagios
HTML Dir: /usr/local/pnp4nagios/share
Config Dir: /usr/local/pnp4nagios/etc
Location of rrdtool binary: /usr/bin/rrdtool Version 1.4.3
RRDs Perl Modules: NOT FOUND
RRD Files stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata
process_perfdata.pl Logfile: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata.log
Perfdata files (NPCD) stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/spool

Web Interface Options: ————————- ——————-
HTML URL: http://localhost/pnp4nagios
Apache Config File: /etc/apache2/conf.d/pnp4nagios.conf

Review the options above for accuracy. If they look okay,
type ‘make all’ to compile.

*******************
PNP eklentisini Ubuntu üzerinde kurmaya başladığınızda
./configure komutunu çalıştırıp sistemdeki kontrollerin bitiminden sonra yukarıdaki gibi bir rapor ekranı görüntülenir.
Burada aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşırsanız
RRDs Perl Modules: NOT FOUND
Aşağıdaki library’yi yükleyerek problemi çözebilirsiniz…
root@Nagios:/tmp/nagiosTools/pnp4nagios-0.6.10# apt-get install librrdtool-oo-perl

One Comment

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir