SQL 2008 R2 Güvenlik: Sunucu ve Veritabanı Tabanlı Roller

Veritabanı içerisindeki tablolar üzerinde kullanıcı yetkilendirmesi yaparken veritabanı bazlı oluşturulmuş olan aşağıdaki rolleri seçerek kullanıcının veritabanı üzerindeki yetkilerini ayarlayabiliriz.

Database Tabanlı  Roller Açıklama
db_owner Veritabanlarının bütün ayarlamaları ve bakım aktivitelerini ve veritabanı drop işlemlerini yapabilir.
db_securityadmin Rollerin üyeliğini ve yetkilerini yönetebilir.
db_accessadmin Window Login, Windows gruplarının veya SQL Sunucu Loginlerinin veritabanlarına erişimini engelleme,ekleme, çıkarma işlemlerini yapabilir.
db_backupoperator Veritabanlarının yedeklerini alabilir.
db_ddladmin Herhangi bir DDL(Data Definition LAnguage) komutunu veritabanında çalıştırabilir.
db_datawriter Veritabanında ki tablolar üzerinde ekleme,silme, ve değiştirme işlemi yapabilir.
db_datareader Veritabanında tablolar üzerinde bütün verileri okuyabilir.
db_denydatawriter Veritabanında ki tablolar üzerinde ekleme,silme, ve değiştirme işlemi yapamaz.
db_denydatareader Veritabanında tablolar üzerinde verileri okuyamaz.

Detaylı bilgileri aşağıdaki siteden edinebilirsiniz…

MSDN Link