Recovery Point Objective(RPO) ve Recovery Time Objective(RTO) Nedir ?

RPO ve RTO kavramları kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir. Replikasyonda en önemli faktör ?Zaman?, verinin ne kadar zaman içerisinde replike olacağı, ne kadar zaman içerisinde geri dönülebileceği büyük etkenlerdir. Bu yüzden RPO ve RTO süreçleri kritik süreçlerdir.

rto_rpo

Recovery Point Objective Nedir ?

Mevcut yapının hedefteki yapıyla eşlemesine, yani olası bir felaket anında riske edilen data miktarını yansıtan süreye RPO denir. Örnek verecek olursak; Sisteminiz 13:00 da arızalandı. son replikasyonunuz saat 12:00 de aldınız ve 2 saatte güncelleme yapıyor, En son güncelleme 13:00 da olduğunu düşündüğümüze göre sizin burada 1 saatlik kaybınız var . 2 saat güncelleme zamanı belirtiğiniz için bu sizin maximmum RPO sürecininizdir.

Eğer RPO?nuz sıfır olsun istiyorsanız Synchronous Replication tek çözümdür.

Recovery Time Objective Nedir ?

RTO ise sizin olası bir felaket durumunda sistemi ne kadar sürede tekrar devreye aldığınız zamandır. Tabi bu da sizin diğer lokasyonda birincil lokasyonuzda ki server?a eşdeğer bir sunucu bulundurma ve bağlanma süreniz ve kullanmış olduğunuz storage marka ve modeline göre eleman bulundurup bulundurmadığınıza göre değişkenlik gösterebilmektedir.