RDS Kurulumu’nda Unable to connect to the server by using windows powershell remoting Hatası

Öncelikle sunucu üzerindeki Güvenlik Yazılımları Kontrol edilir. Sonrasında aşağıdaki adımları uygulayabiliriz.

1- PowerShell ayarları

 Windows PowerShell i “Run as Administrator” ile açıp aşağıdaki komutu çalıştırın

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted

Import-Module ServerManager

2- PowerShell Remoting Enable:

Aşağıdaki linkte belirtilen işlemleri tüm sunucularınızda uygulayın.

https://blogs.technet.microsoft.com/christwe/2012/06/20/what-port-does-powershell-remoting-use/

3- Firewall :

Aşağıdaki linkte belirtilen port listesine göre ilgili sunucuda firewall izinlerini veriniz

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/16164.which-ports-are-used-by-a-rds-2012-deployment.aspx

Buna ek olarak aşağıdaki makaleyi okumanızı öneririm

http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2014/06/08/server-2012-r2-remote-desktop-license-servisinin-kurulumu.aspx

4- Role-Feature kurulumu:

RDS kurulumunu nasıl yaptınız? Yapınız hakkında kısa bilgi verir misiniz?

tüm sunucularınızda kurulu role feature’ların listesini almak için aşağıdaki PowerShell komutunu tüm ilgili sunucularda çalıştırır mısınız? bu sayede yanlış deploy yöneti uygulandı ise çözüm önerisinde bulunalım. 

Get-WindowsFeature –ComputerName "Server01" | Where Installed

Ek iyileştirme Önerileri:

Administrator ile çalıştırılmış regedit ile Register’a aşağıdaki değerleri ekleyin.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]

“TcpTimedWaitDelay”=dword:00000030

“MaxUserPort”=dword:0000fffe

Administrator ile çalıştırılmış komut satırından aşağıdaki komutları çalıştırın

netsh int ipv4 set dynamicport tcp start=1025 num=64510

netsh int ipv4 set dynamicport udp start=1025 num=64510

5- Anti Virus Ayarları:

Kurulu Anti Virus üzerinde aşağıdaki linkte belirtilen ayarları yapınız

http://support.microsoft.com/kb/822158/en-us

Ayrıca buna ek olarak aşağıdaki adresleride Exclusion tanımlanmalı.

%SystemDriver%\pagefile.sys

%allusersprofile%NTUser.pol

%SystemDriver%\Windows\System32\Spool

%SystemDriver%\Windows\Temp

%SystemRoot%\Windows\System32\Spool

Network Offload (TCP Auto Tunning)

Eğer Sanal Sunucu kullanıyorsanız aşağıdaki komutları çalıştırınız

netsh int tcp set heuristics disabled

netsh int tcp set global chimney=disabled

netsh int tcp set global rss=disabled

netsh int ip set global taskoffload=disabled

netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

.Net 3.5 Kurulumu

Eğer .Net 3.5 kurulu değil ise CD yi RD Sesion Host makineye takıp aşağıdaki komutu kullanarak kurulumu gerçekleştirin

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir