OWA Access to attachment has been blocked error

Bazı extension’lara ait dosyalara OWA arayüzü üzerinden erişim yapılamıyorsa bu uzantıları Exchange server üzerinde aşağıdaki şekilde güncellemeniz gerekiyor.
[PS] C:\>Set-OwaMailboxPolicy -Identity Default -AllowedFileTypes ‘.xlsx’, ‘.xls’,’.doc’, ‘.docx’

ardından IIS restart edilir.

Bu komutun daha geniş bir hali şu şekildedir:

Set-OwaMailboxPolicy -Identity OwaMailboxPolicy-Default -AllowedFileTypes ‘.rpmsg’,’.xlsx’,’.xlsm’,’.xlsb’,’.tiff’,’.pptx’,’.pptm’,’.ppsx’,’.ppsm’,’.docx’,’.docm’,’.zip’,’.xls’,’.wmv’,’.wma’,’.wav’,’.vsd’,’.txt’,’.tif’,’.rtf’,’.pub’,’.ppt’,’.png’,’.pdf’,’.one’,’.mp3′,’.jpg’,’.gif’,’.doc’,’.bmp’,’.avi’,’.xml’