Msi Problem while uninstalling Symantec Endpoint v:10-11-12

 

 Symantec’i uninstall edemediniz ve restart ettikten sonra “Symantec Antivirus.msi” bulunamadı tarzında bir uyarı alıyorsanız aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli.

Start- Run – regedit komutunu çalıştırın.

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ altından Symantec’in sahip olduğu ID’yi tespit etmemiz gerekiyor.

Örneğin: Symantec Endpoint Protection Version 11.0.776.1100  yazılımının key’i şu şekildedir: 3B98507E-8B81-43EE-A77D-9C3E90EC3E2F

Ardından,

msiexec /X {product uninstall key} /passive komutunu çalıştırmamız gerekiyor.
Örnek: msiexec.exe /x {3B98507E-8B81-43EE-A77D-9C3E90EC3E2F} /passive

komutu çalıştırdıktan sonra uninstall edilip windows kendini restart edecektir.

Eğer msi devamlı uyarı veriyorsa Task Manager’dan End Process yapmanız gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili link