Local Admin şifrelerinin değiştirilmesi

Aşağıdaki kodu .vbs olarak kaydettikten sonra Group Policy ile uygulamanız yeterli.

************************************************************************************

strComputer = “127.0.0.1”
Set objUser = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Administrator, user”)
objUser.SetPassword “yenişifre”
objUser.SetInfo

************************************************************************************

Diğer bir yöntem ise bir batch file oluşturup onu Group Policy ile dağıtmamız olacaktır.

Batch dosyanın içerisine aşağıdaki satırı yazmanız yeterlidir.

*************************************

@Echo off

net user administrator ‘yenisifre’

*************************************