Exchange – Users are unable to add attachments greater than 5MB in OWA

OWA üzerinde web.config file default limit: 35 Mb olarak belirlenmiş durumda.

Buradaki limitleri istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Ardından TransportConfig üzerinde MaxSendSize parametresini kontrol etmeniz gerekiyor.

Buradaki ayarlarınızı istediğiniz gibi güncelleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

aşağıdaki komut işinizi görecektir.

Set-TransportConfig -MaxSendSize 12MB