Exchange ActiveSync Üzerinden 3rd Parti Yazılım Bloklama

Belirlediğimiz policy’leri atlatarak ActiveSync protokolünü kullanan kullanıcılar biz sistem yöneticileri tarafından pek hoş karşılanmamaktadır.

Bu durumu düzeltebilmek için aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekiyor.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule -AccessLevel Block -Characteristic DeviceType -QueryString <Kullanılan Yazilimin Adi>

 

Örnek olarak CloudMagic programını bloklamayı deneyeceğimz.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule -AccessLevel Block -Characteristic DeviceType -QueryString CloudMagic