Event ID:2042 Active Directory(AD)Replikasyon Problemi Çözümü

Active Directory içerisinde uzun zamandır kapalı tuttuğunuz ya da replikasyonu kesilmiş bir Domain Controller’ı devreye aldığınızda replikasyonla ilgili tombstone lifetime süresi geçti replike yapılamadı gibi uyarılar almanız muhtemeldir. Bu problemi çözmek için;
Yeni açmış olduğunuz sunucuda regedit.exe çalıştırılarak aşağıdaki registry kaydı girilir.
regedit çalıştırıldıktan sonra
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters” path’ine ulaşılır.
Sağ tıklayıp “New – DWORD value” seçtikten sonra aşağıdaki parametre ismi verilir.
“Allow Replication With Divergent and Corrupt Partner”
Parametrenin üzerine sağ tıklayıp “Modify” dedikten sonra Value “1” olarak girilir.

Replikasyon başlatılır ve tamamlandığını gördükten sonra bu parametrenin değerini “0” olarak değiştirmemiz gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili dökümana aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
Microsoft Link