Blackberry Server üzerinde tanımlı kullanıcılar Mail Gönderemiyorlarsa

BES üzerinde tanımlamış olduğumuz kullanıcılar için önceden Exchange server üzerinde “Send As” ve  “Receive As” yetkilerini vermemiz gerekmektedir. Bu işlemi Exchange üzerinden manuel yapabileceğimiz gibi Blackberry’nin hazırlamış olduğu programcığı kullanarakda işlemi kolaylıkla yapabiliriz. İlgili dosyayı aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.

Dosya

Dosyayı Exchange’in C diskine koyaladığınız taktirde daha rahat kullanabilirsiniz. Programcığı kullanırken birtakım parametreler verilmesi gerekmektedir.

Parametre ve açıklamaları şu şekildedir:

-a –> BES programının kullandığı yönetici hesabı

-u –> Tanımlama yapılacak kullanıcı hesabı

-db –> Tanımlama yapılacak Exchange Database adı

-n –> Database’in olduğu makina

Kullanım Şekli:

C:\SetSendAsPermission.exe -a <domain\bes servis admin kullanıcısı> -u <Send As&Receive As izni
verilecek kullanıcı> -db <database adı> ?n <database in olduğu makina adı>

Örnek:

Ben programcığı Exchange üzerine kopyalayıp bir batch dosya oluşturdum ve yetki vereceğim kişileri ekleyerek otomatik çalıştırıyorum. Dosyayı bir kere çalıştırmanız yeterli oluyor.

SetSendAsPermission.exe -a erdaldinc.com\besadmin -u test@erdaldinc.com

Çalıştırdıktan sonra ekranda işlemin başarılı olup olmadığını görmektesiniz ve exe dosyanın bulunduğu dizinde bir log dosyası üretilmektedir. Buradan sonucu kontrol edebilirsiniz.